Taustaa

Vuoden 2018 alusta voimaan tullut lainsäädäntö muutti kirjastojen toimintakenttää siten, että valtakunnallisella ja alueellisella kehittämistehtävällä korvattiin vanha keskus- ja maakuntakirjastojärjestelmä. Tehtävän mukaisesti Kirjastot.fi -sivustolle luotiin Kirjastot ja kehittäminen  -osio, joka kokoaa yhteen kaikkea kehittämistoimintaan liittyvää tiedotusta. Olemassa oleva sivusto ei kuitenkaan vastaa kaikkiin tiedotustarpeisiin. Tarvetta on myös kevyemmälle ja joustavammalle foorumille ja tähän tarpeeseen syntyi tämä blogi. Eri alueille on jo syntynyt paikallisia viestintäkanavia, jotka ovat ansiokaasti totetuttaneet oman alueensa viestintätehtävää. Valtakunnallisella tasolla samantyyppistä tiedotuskanavaa ei tähän mennessä ole ollut.

Täällä blogin taustalla meitä pääasiallisia kirjoittajia on kolme, ja meistä jokaisella on varmasti hieman erilainen näkökulma asioihin. Itse tulen viestimään niin kokouksista, kuin koulutuksistakin, ja pyrin myös nostamaan esille sellaisia asioita ja teemoja, jotka koen mielenkiintoisiksi ja huomion arvoisiksi. Tiedotan ja viestin tämän kanavan kautta luonnollisesti myös suoraan kehittämistehtävään liittyvistä asioista. Sähköpostirumban keskellä tuntuu helpottavalta, että tiedotusta voi myös tehdä jonkin muun välineen kuin sähköpostin kautta.

Kirjastopalveluiden kehittämistä tapahtuu jokaisessa kirjastossa, tai ainakin pitäisi tapahtua. Jokaisella meistähän on vastuu ja tarve arvioida ainakin oman työnsä sisältöä ja työn tekemisen tapojaan. Vierastan itse ajatusta siitä, että kehittäminen olisi jokin ns. normaalista työstä irrallaan oleva osio, jota tehdään projektiluontoisesti, ja kun projekti on ohi, palataan “normaaliin arkeen.” Isommilla hankkeilla ja projekteilla toki tehdään suurempia muutoksia ja uusia avauksia, mutta myös pienet ideat voivat olla merkittäviä etappeja palveluiden ja työn kehittämisen polulla. Ja jakamalla näitä ideoita, ajatuksia ja visioita, teemme yhdessä entistä parempia palveluja.