Tillsammans är vi mer – svenskt samarbete mellan regionerna

Den svenska samarbetsgruppen för de tvåspråkiga biblioteken med utvecklingsuppdrag och regionförvaltningsverket är ett gemensamt forum för utveckling och koordinering av svensk verksamhet. De tvåspråkiga regionala biblioteken är Borgå, Vasa och Åbo stadsbibliotek. Dessutom har det riksomfattande biblioteket Helsingfors stadsbibliotek representanter i gruppen.

Till det regionala uppdraget hör att på sitt område stöda utvecklingen av biblioteken och personalens kompetens och samarbeta med andra bibliotek. Eftersom regionförvaltningsverket har delvis samma uppgifter behövs det ett samarbetsforum. Gruppen ska alltså verka för att den svenskspråkiga personalens kompetens och bibliotekens svenskspråkiga verksamhet utvecklas både regionalt och nationellt.

Den svenska samarbetsgruppen består av Susanne Ahlroth (RFV), Karoline Berg (Helsingfors stadsbibliotek), Anneli Haapaharju (Vasa stadsbibliotek), Catharina Latvala och Jan Nyström (Borgå stadsbibliotek), Anna-Maria Malm (Biblioteken.fi) och Pauliina Sandberg (Åbo stadsbibliotek). Mandatperioden är till slutet av år 2019.

Mera information:

Text och foto: Susanne Ahlroth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *