Koulutustyöryhmä kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen

Koulutustyöryhmän kolmas, ja samalla tämän vuoden viimeinen kokous, pidettiin Oulussa 5.11. Aiheina meillä oli tällä kertaa kaksi isoa kokonaisuutta: oppimisalustan käyttöönotto ja koulutustyöryhmän tavoitteet.

AKE-kirjastoissa on pohdittu osaamisen kehittämisen pitkäjänteisempiä käytäntöjä jo jonkin aikaa, ja tässä yhteydessä on esille nostettu myös jonkinlaisen oppimisalustan hyödyntämistä osana koulutuksia. Turku ottikin tänä vuonna Moodle-pohjaisen oppimisalustan käyttöön osana digitaitojen oppimista. Koulutuskokouksessa saimmekin kuulla esittelyn Turun Libopista pohjustuksena yhteiselle pohdinnalle siitä, laajennetaanko Libopin käyttöä myös muille alueille, ja mitä tämä merkitsee käytännössä AKE-kirjastojen, ja alueen muiden kirjastojen näkökulmasta.

Kuvituskuva
Joku tarkkasilmäinen ehkä huomaa, että kuva ei ole meidän koulutuskokouksestamme, mutta tunnelma toki oli yhtä vakava ja pohdiskeleva…

Kokoukseen osallistujat kannattivat oppimisalustan käyttöönottoa, mutta edellytyksenä tälle nähtiin se, että yhteinen toimituskunta koordinoi alustan yhteisiä sisältöjä, sekä muita yhteisiä käyttöönottoon liittyviä toimia. Niinpä kokouksessa perustettiin toimituskunta, joka kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa vielä tämän vuoden puolella.

Koulutustyöryhmän toimintaa uudistetaan kokouksessa esiin nousseiden asioiden pohjalta. Tänään kokoonnuimme vielä Teamsin välityksellä jatkokokoukseen, jossa yhdessä pohdittiin toiminnan linjauksia ensi vuodelle. Oppimisalustaan liittyvät asiat tulevat varmasti olemaan kokouksissa pääroolissa ensi vuonna, kun käyttöönotto alueilla käynnistyy. Muita kokousasioita voi esittää ja keskusteluttaa jatkossa AKE-kahvien yhteydessä, sekä tietysti Teamsin välityksellä. Kaksi kertaa ensi vuonna kokoontuvan koulutustyöryhmän tärkeänä roolina nähtiin myös mahdollisuus kollegojen väliseen keskusteluun ja tiedon vaihtoon.

Seuraavan kerran kokoonnummekin siis Rovaniemellä kaksipäiväiseen kokoukseen 19. – 20.3. Rovaniemen agendaan pyrimme saamaan ainakin asiantuntijaluennon verkkopedagogiikasta. Muihin aiheisiin palaamme siis vielä AKE-kahvien merkeissä. Tämän vuoden puolella koostetaan myös vielä yhteenveto siitä, miltä näyttää koulutusvuosi 2020 alueilla, ja miltä osin voisimme jakaa koulutusvastuita.

Kokouksen koko muistio on luettavissa koulutustyöryhmän sivuilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *