Tekoäly tuli töihin!

Viime viikon torstaina Helsingin kaupungintalolla järjestettiin ensimmäinen yhteistyöseminaari kokoonpanolla Helsingin kaupunginkirjasto, Kansalliskirjasto ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Aiheeksi olimme valinneet tekoälyn, jota lähdettiin avamaan eri näkökulmilla aiheeseen.

Tilaisuuden avauspuheevuoron piti Matti Sarmela. Matti johdatti päivän teemaan taustoittamalla tekoälyn käsitettä ja historiaa, sekä valoittamalla sitä, mitä tekoäly voisi merkitä kirjaston toiminnassa.

Ensimmäisen esityksen päivän aiheesta piti Antti Merilehto. Merilehdon esitys avasi osuvasti tekoälyn käsitettä. Mitä oikeastaan tarkoitetaan tekoälyllä, ja missä kaikessa sitä käytetään jo tänään? Mitä tarkoittavat tekoälyn käsitteet koneoppiminen ja syväoppiminen? Mitä voisimme saavuttaa yhteiskunnassa hyödyntämällä tekoälyä eri tehtävissä? Antti Merilehdon kirja Tekoäly – matkaopas johtajille, on myös oivallinen perusteos aiheesta ja lisää tietoa on tarjolla myös verkossa:
https://www.tekoalymatkaopas.fi/ .

Antin esityksen jälkeen kuulimme kolme case-kuvausta tekoälyn hyödyntämisestä kirjastotoiminnassa. Osma Suominen Kansalliskirjastosta esitteli kehittämäänsä Annif -työkalua, jolla voidaan tuottaa automaattista sisällönkuvailua ja luokitusta. Annif on käytössä jo esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa opinnäytetöiden sisällönkuvailussa. Finna Recommends -palvelu on myös saatavilla selainlaajennoksena Chromeen, jolloin minkä tahansa tekstin perusteella Annif etsii kirjasuosituksia Finnasta. Annifiin voi tutustua verkossa: http://annif.org/ .

Virva Nousiainen-Hiiri kertoi Helsingin kaupunginkirjaston älykkäästä kellutuksesta, joka käynnistyi toukokuussa. IMMS -järjestelmä mahdollistaa mm. aineiston sijoittelun kysyntää vastaavaksi kirjastojen eri toimipisteissä. Myös aineiston käsittely helpottuu, kun kuljetuslaatikoiden sisältöä ei tarvitse käsitellä yksittäisinä kappaleina. IMMS on tanskalaisen Lyngoen järjestelmä, ja sitä on kehitetty yhteistyössä Kööpenhaminan ja Århusin kirjastojen kanssa.

Jukka Englund Helsingin yliopiston kirjastosta lähestyi aihetta kahden case-esimerkin kautta. Iris.ai – järjestelmä toimii tutkimuksen tekoälyassistenttina. Sen avulla löytyvät mm. tutkimukseen liittyvät relevantit sisällöt nopeasti. Toisena esimerkkinä oli Teqmine, joka mm. analysoi tutkijalle, onko samankaltaisesta aiheesta julkaistu aikaisemmin tutkimusta, tai löytyykö siihen liittyviä patentteja. Teqminen avulla voidaan myös nopeasti selvittää, onko tutkimukseen liittyvää kaupallista toimintaa olemassa, ja löytää vaikkapa siten potentiaalisia työpaikkoja.

Iltapäivän osuuden aloitti Ylen Jaakko Lempinen, joka käsitteli tekoälyä työkulttuurin näkökulmasta. Yle on panostanut tekoälyyn ja käyttäjälähtöiseen suunnitteluun jo pitkään. Teknologian soveltaminen toimintoihin on vaatinut rinnalleen työprosessien ja työkulttuurin muutosta. Teknologia on apuväline toteuttaa tavoitteita, mutta luovuus ja innovaatiot syntyvät edelleen hyvin toimivissa työyhteisöissä ja mahdollistavan esimiestyön tuloksena.

Päivän lopuksi kuulimme vielä kaksi esimerkkiä boteista. Vesa Hagström Maahanmuuttovirastosta kertoi Migrin Kamu-botista, joka on nopeuttanut asiakaspalveluun tuleviin kysymyksiin vastaamista. Kamun käyttöönoton jälkeen puheluiden määrä on vähentynyt puoleen. Maahanmuuttovirasto on lisäksi mukana kolmen chatbotin yhteispalvelussa, joka helpottaa erityisesti Suomessa yritystoimintaa suunnittelevia henkilöitä. Head.ain Harri Ketamo puolestaan demosi Satakirjastoissa käytössä olevaa suosittelijapalvelua, sekä Oodin suosittelijabottia.

Päivän esitykset tulevat kaikki Kirjastokaistalle katsottaviksi. Jokainen esitys valoitti eri näkökulmasta tekoälyn sovelluksia. Tiivis päivä antoi hyvän katsauksen siihen, mitä kaikkea tekoäly on, ja mitä sen avulla jo nyt tehdään. Kannattaa ehdottomasti katsella päivän kooste, jos sitä ei päässyt seuraaamaan paikan päälle, tai ei nähnyt live-lähetystä.

Reshape 2019

Reshape – konferenssin kaksi ensimmäistä päivää on takana (konferenssi jatkuu vielä MetLib 2019 -osuudella). Teemana oli tänä vuonna muuttuva työkulttuuri ja digitalisaation vaikutus työhön. Kahden päivän aikana kuultiin monia mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä esityksiä.

Maanantain Keynote Speaker -osuudesta vastasivat Siili Solutions’in Tomi Tuomainen ja Antti Liukkonen, jotka kertoivat yrityksen organisaatiomuutoksesta kohti itse-ohjautuvia tiimejä (self-management teams). Muutos autonomisempaan työkulttuuriin ei tapahtunut hetkessä ja matkalla on kohdattu myös luonnolisesti monia ongelmia.

Samalla teemalla jatkoi Ineke van der Kramer Rotterdamin yliopiston kirjastosta. Hän valoitti erityisesti niitä haasteita ja ongelmia, joita muutos on tuonut mukanaan niin työntekijöiden, kuin johdonkin näkökulmasta.

Alex Clifton esitys Englannin Chesterissä sijaitsevasta Storyhouse – kulttuuritalosta oli mukaansatempaava kokonaisuus. Storyhousen ideana on vastata ympäröivän yhteisön tarpeisiin ja voimaannuttaa monella tavoin alueen asukkaita. Storyhouse on kirjasto, elokuvateatteri, teatteri, harrastuspaikka ja paljon muuta. Alexin esitys kannattaa ehdottomasti katsoa, kun tallenne siitä tulee saataville Kirjastokaistalle. Kirjaston ja kulttuurin merkitys yhteisöä kokoavana ja elämää parantavana tekijänä tuli konkreettisesti esille Alexin kertomana.

Maanantain iltapäivällä kuulimme vielä Oodin työkultuurista, kun Laura Norris avasi Oodin toiminnan taustaa.

Tiistain keynote oli Linda Liukas, joka jälleen kerran sai tietotekniikan kuulostamaan yhtä helpolta kuin se näyttäytyy Rubyllekin. Lindan kyky inhimillistää tekniikkaa ja paloitella se pieniin ymmärrettäviin kokonaisuuksiin on aina yhtä vaikuttavaa kuultavaa. Lindankin esitys tulee Kirjastokaistalle, joten kannattaa katsoa se sieltä, jos nyt ei päässyt paikan päälle.

Olli Ohls ja Sanna Huttunen kertoivat sosiaalisista roboteista. Oodissa on testattu opastavaa robottia, jonka prototyypistä kuultiin osana esitystä.

Ohjelma jatkui Pecha Kucha osuudella. Aiheina olivat utopia digitaalisesta kirjastosta (Malmön kaupunginkirjasto), tutkimus suomalaisesta kirjastoammattilaisesta (Suomen Kirjastoseura), älykäs kellutussysteemi (Helsingin kaupunginkirjasto), Oslon uusi omatoimikirjasto (Oslon kaupunginkirjasto) ja lisätty todellisuus lastenkirjastotyössä (Herlevin kirjasto).

Kaikki päivän esitykset tulevat siis Kirjastokaistalle tallenteina, joista kannattaa poimia ainakin itseä kiinnostavat osuudet.

EU:n tekijänoikeusdirektiivi hyväksytty EU:n parlamentissa

Uusi tekijänoikeusdirektiivi on jo pitkään ollut parlamentin käsittelyssä ja tällä viikolla parlamentti teki asiasta hyväksyvän päätöksen. Direktiivin tarkoituksena on turvata oikeudenhaltijoiden oikeuksia verkkoympäristössä, sekä yhtenäistää EU:n tekijänoikeuslainsäädäntöä. Direktiivi koskettaa erityisesti suuria alustapalveluita, kuten Googlea tai Facebookia, jotka joutuvat jatkossa varmistamaan, ettei niiden alustoilla jaeta materiaalia, johon niillä ei ole oikeuksia.

Direktiivi on ollut poikkeuksellisen kiistanalainen. Oikeudenhaltijat ovat puolustaneet direktiiviä, kun taas suuret alustapalvelut ovat vastustaneet sitä. Direktiivi on herättänyt myös laajaa kansalaistoimintaa, kun huolena on ollut erityisesti ilmaisunvapauden rajoittaminen. Eräänä uhkakuvana on nähty myös se, että verkossa jaettava luotettava materiaali siirtyy sosiaalisen median palveluista muualle, esimerkiksi sähköposteihin.

Kyseessä on joka tapauksessa vaikutuksiltaan merkittävä direktiivi, jonka etenemisestä käytäntöön on syytä olla perillä. Seuraava askel direktiivin suhteen on äänestys Euroopan unionin neuvostossa. Tämän jälkeen ovat vuorossa muutokset kansallisiin lainsäädäntöihin, ja voimaan direktiivi astuisi 2021.

Lisää tietoa direktiivistä ja sen vaikutuksista löytyy mm. Ylen ja Teoston verkkosivuilta.

Erityisryhmien kirjastopalvelut – koulutuskokonaisuus

Eilen Vaasassa käynnistyi ensimmäinen koulutustilaisuus aiheesta Erityisryhmien kirjastopalvelut. Koulutuskokonaisuus on suunniteltu niin, että sitä on mahdollista tilata kaikille AKE-alueille. Koulutuksen sisältö keskittyy neuropsykiatriin sairauksiin. Näkökulma erityisryhmiin on siis hieman toinen, mitä yleensä olemme tottuneet ajattelemaan erityisryhmien kirjastopalveluiden pitävän sisällään.

Suunnittelija Tarja Tikkanen Mielenterveyden keskusliitosta kertoi yleisimmistä psykiatrisista sairauksista, ja siitä miten ne saattavat ilmetä esimerkiksi erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa. Pohdimme ryhmätöiden ja keskustelujen pohjalta, millaisia tilanteita itse kullekin on tullut asiakastyössä vastaan, sekä keinoja vaikeiden tilanteiden selvittämiseen.

Neuropsykiatrinen valmentaja Minna Joensuu valaisi puolestaan ADHD ja ADD -häiriöiden taustoja ja oirekuvia. Vinkkejä saatiin erityisesti näitä tarkkaavaisuushäiriöitä omaavien lasten ja nuorten kanssa työskentelemiseen. Usein suhteellisen pienilläkin keinoilla voidaan esimerkiksi ryhmätilanteissa saada lapsen tai nuoren mielenkiinto säilymään ja parantaa keskittymistä.

Päivän viimeisenä aiheena kuultiin autismin kirjosta, josta meille kertoi neuropsykiatrinen valmentaja Suvi Lehto. Autisimin kirjoon kuuluvat esimerkiksi Aspergerin syndrooma. Usein autismin kirjoon kuuluvat sairaudet eivät näy ulospäin, ja tästä syystä erilaisissa vuorvaikutustilanteissa voidaan viestejä ja käyttäytymistä tulkita väärin.

Päivä antoi kokonaisuudessaan eväitä kaikille, jotka työssään ovat vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Monilta hankalilta tilanteilta voidaan välttyä, tai ne voidaan ainakin ratkaista sujuvammin, kun ymmärretään eri asiakasryhmien käyttäytymistä paremmin. Koulutustilaisuudessa todettiinkin, että tällainen koulutus olisi erityisesti tarpeen uusille työntekijöille, joille erilaiset asiakaspalvelukokemukset ovat vielä uusia.

Kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen kokous Oodissa 20.2.

Tämän vuoden ensimmäinen kokous kokoonpanolla OKM/AKE/AVI/VAKE pidettiin Oodissa 20.2 Kokouksessa käsiteltiin mm. tämän vuoden valtionavustuspäätöksiä, AKE-koordinaattoreiden täydennyskoulutusta, digitukea, sekä e-aineistoja.

Valtionvarainvaliokunta on myöntänyt kirjastoille lisämäärärahan digitaalisen syrjäytymisen ehkäisyyn. Määrärahalla vahvistetaan yleisten kirjastojen henkilökunnan osaamista ja vahvistetaan Auta-hankkeen toimintamallia. Olennaista on vahvistaa erityisesti heikoimmin resurssoitujen kirjastojen osaamista.

Lasten ja nuorten lukemista edistävä erityistehtävä perustuu Lukutaito-foorumin suuntaviivoihin. Päätös erityistehtävän saavasta kirjastosta tehdään maaliskuun loppuun mennessä.

Opetushallituksen lukuliike-koordinaattori Pia Lumme kertoi kokouksessa myös suunnitelmistaan lasten ja nuorten lukemisen edistämiseksi.

Aluehallintovirastojen kuulumisissa kuultiin asiaa mm. kansainvälisten matka-avustusten hakemisesta, hankerekisterin kuulumisia, sekä AVI:jen tulevista koulutuksista, mm. Tiedolla johtaminen – koulutuskokonaisuudesta.

Kokouksessa olivat esillä myös kuvailun uudistusprosessi, sekä e-aineistot. Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa ovat muodostaneet yhteisen e-kokoelman alueelleen. Valtakunnallisesti puolestaan suunnitellaan yhteisen e-kokoelman pilotointia, johon Yleisten kirjastojen konsortio on hakenut avustusta Kulttuurirahastolta. Konsortion puheenvuorossa kuultiin myös yleisten kirjastojen e-aineistoalustan kilpailutuksen tuloksista ja ratkaisuista.

Kokouksen muistio löytyy Kirjastot.fin sivustolta. Muistioon on kirjattu tarkemmin kokouksessa käsitellyt asiat. Seuraavan kerran tällä kokoonpanolla kokoonnutaan 3.9.

Koulutusyhteistyötä tammikuussa

Koulutusyhteistyökokouksen parissa kokoonnuttiin siis taas tammikuussa, ja tällä kertaa talvisessa Turussa. Lumisateesta ja myöhästelevistä junista huolimatta paikalla olivat kaikkien AKE-alueiden koulutusvastaavat, osa etäyhteydellä.

Lumisateinen Turku aamulla
Tältä näytti lumisateisessa Turussa

Kokouksen aluksi kuulimme Aluehallintoviraston ajankohtaisia kuulumisia. Koulutusta on tulossa alkuvuonna mm. lainsäädännöstä ja tiedolla johtamisesta. Kifin koulutuskalenterista voi tarkistaa ajankohdat ja ilmoittautumislinkit. AVI:lle voi myös ehdottaa koulutusaiheita, joten jos on mielessä koulutustoiveita, kannattaa olla yhteydessä AVI:hin päin.

Pohdimme seuraavaksi yhteisten valtakunnallisten koulutusten järjestämistä. Idea on hyvä, mutta käytännössä on usein haastavaa löytää kouluttajia, jotka olisivat valmiita kiertämään koko Suomen alueella. Ensimmäinen tällainen koulutuskokonaisuus on nyt suunniteltu ja AKE-alueet voivat tilata sitä halutessaan alueilleen.

Ryhmätöissä pohdimme mm. alueellisten osaamisverkostojen ja työryhmien roolia ja tehtäviä, yhteisen työalustan tehokkaampaa käyttöä, osaamiskartoitusten yhteismitallisuutta, tavoitteiden mittaamista ja verkostoimaisen työtavan omaksumista. Lopuksi vielä kävimme lävitse digitukeen liittyviä asioita.

Työryhmän toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Yhteisellä pohtimisella ja käytäntöjen jakamisella saamme kaikki vertaistukea ja uusia ideoita. Seuraavan kerran kokooonumme 14.5 Seinäjoella. Koulutustyöryhmän verkkosivuilta voi lukea koko muistion.

Vake-toiminnan ajankohtaista 2019

Oikein hyvää alkanutta vuotta 2019 kaikille!

Valtakunnallisen kehittämistehtävän puitteissa järjestettävät kokoukset starttaavat tammikuussa koulutusyhteyshenkilöiden kokoontumisella Turussa. Kokouspäivä on 29.1 ja paikkana on Turun pääkirjaston Studio. Koulutustyöryhmän kokoonpano ja edellisen kokouksen muistio löytyvät työryhmän verkkosivuilta.

Helmikuussa on vuorossa vuoden ensimmäinen yhteinen kokous kokoonpanolla OKM/AVI/AKE/VAKE. Kokouspaikkana on Oodi ja päivämäärä 20.2. Asialistalle on jo tullutkin monia hyviä ideoita, kiitos niistä!

Vake on myös mukana Educa-messuilla, jotka järjestetään 25.- 26.1. Helsingin messukeskuksessa. Educa-messujen ohjelma ja näytteilleasettajat löytyvät messujen verkkosivuilta.

Ensi viikolla aloitamme työstämään yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa ns. kehittämispäivää, josta tiedotamme tarkemmin aiheen, ajankohdan ja paikan varmistuessa.

Kehittämispäivän teemaakin hieman sivuten, muutama sana tänään julkaistusta mielenkiintoisesta Sitran raportista, Heikot signaalit tulevaisuuden avartajina. Sitrahan on julkaissut jo useamman kerran listauksia ns. megatrendeistä. Heikot signaalit täydentävät Sitran visiotyötä ja haastavat ajattelemaan tulevaisuutta hieman eri tavalla. Julkaisu toimii myös työkirjana jokaiselle, joka haluaa oppia tunnistamaan näitä signaaleja esimerkiksi omassa ympäristössään. Julkaisusta löytyy myös selityksiä monille käsitteille, joita tulevaisuuskeskustelut usein vilisevät. Mikäli vaikkapa termit lohkoketju ja tranhumanisti ovat vieraita, kannatta lukaista Sitran julkaisu.

 

Läsinspirationsturné i Svenskfinland

Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag ordnade under hösten 2018 fortbildningsdagen ”Förmedla mera! Inspirationsturné med fokus på vuxnas läsande” på tre orter i Svenskfinland: Vasa, Helsingfors och Åbo. Programmet var till största delen det samma på de olika orterna, men en del presentationer hölls bara på en av orterna. Under dagarna presenterades program som olika bibliotek runt om i Svenskfinland ordnat för att inspirera vuxna (och tonåringar) till läsning.

Lätt, roligt och billigt

Gemensamt för de flesta av programmen som presenterades var att de har varit lätta, roliga och billiga att genomföra.  En del av programmen krävde ändå mycket planering. På flera bibliotek hade man också samarbetat med andra aktörer och tagit med målgruppen i planeringen. Många presentatörer poängterade att marknadsföringen är mycket viktig och att man inte bara ska utgå ifrån det som intresserar en själv. Det lönar sig också att göra tröskeln låg för deltagarna att delta och att bjuda på något, t.ex. kaffe och bulla.

Berörande dikter och livsöden

Patricia Bäckvik-Manngård från Närpes stadsbibliotek berättade om ett samarbete mellan biblioteket och gymnasiet i Närpes kring terapeutiskt skrivande. Patricia hade besökt skolan och hållit två lektioner för gymnasie-ettorna. Under den första lektionen hade hon med sig böcker som eleverna skulle få inspireras av, t.ex. ”Djur som ingen sett utom vi” av Linda Bondestam och Ulf Stark. Patricia berättade för eleverna om genrer inom poesin, skrivande som spegel, skrivande som språk och om att skrivandet kan ha en läkande kraft.

Under den andra lektionen fick eleverna sitta i ett ganska mörkt rum, med levande ljus och meditativ musik. Om de ville fick de skriva egna dikter, antingen inspirerade av böckerna de fått bekanta sig med eller utgående från sig själva. De som inte ville skriva, behövde inte göra det, utan kunde istället teckna eller bara sitta. De allra flesta valde ändå att skriva. Intressant var att de flesta pojkarna valde att skriva djupare dikter utgående från sig själva medan flickorna oftast utgick från böckerna. Eleverna skrev dikterna för sig själva, de lästes inte upp i klassen. De som ville fick ändå skicka dikterna till Patricia. Patricia läste upp tre mycket fina och berörande dikter: en dikt till en död pappa, en dikt som handlade om glädje över våren och livet och en dikt som handlade om känslor som måste gömmas tills man dör.

Keth Strömdahl från Askola bibliotek berättade om berättelsekaraoke och Storytelling i Askola kommunbibliotek. Berättelsekaraoke var ett projekt i samband med Finlands 100-årsjubileum, som ordnades på olika orter i Östra Nyland. Temat var de olika årtiondena under Finlands självständighet.  Under evenemangen delade deltagarna med sig av sina egna berättelser. Det här var en vidareutveckling av de  storytellingcirklar man haft i Askola bibliotek ända sedan 2012. Idén är att man träffas och berättar om sina minnen för varandra. Tröskeln att komma med är låg och man behöver inte anmäla sig på förhand. Vanligtvis deltar 15-20 personer (som inte alltid är de samma) som träffas var tredje torsdag.  De flesta som kommer är seniorer.

För några år sen hade man i Askola ett seminarium om händelserna i Östra Nyland år 1918 utgående från en ung kvinnas, Olga-Maria Helenius, historia. Släkten hade helt förtigit henne, men hennes brors dotterdotter hade nu fått reda på att hon gått med i det röda kvinnogardet i Mäntsälä som 18-åring i april 1918 och inte långt efter det blivit arkebuserad i Lahtis. I biblioteket har man också haft utställningen ”Matka lapsuuteen”.  För utställningen fotograferades människor födda under olika årtionden och de intervjuades om sin barndom,  för att få en bild över hur barndomen sett ut under olika årtionden.

Känslor i stunden

Karoline Berg från Helsingfors stadsbibliotek berättade om en Minnesvänlig ordverkstad för personer med minnessjukdomar. Meningen är att deltagarna arbetar med hur det känns just idag, genom att t.ex. läsa nya dikter, diskutera och skriva texter om saker som händer just nu. Biblioteket samarbetar med Helsingfors Alzheimerförening och ordverkstäderna hålls i föreningens utrymmen. Ordverkstäderna genomförs av ett arbetspar: en utomstående biblioterapiledare och en specialbiblioteksfunktionär med stor erfarenhet av arbete med personer med minnessjukdomar.  Planeringen av ordverkstäderna gjordes tillsammans med en grupp minnessjuka, som bl.a. fick bestämma tidpunkten för ordverkstäderna.

Karoline Berg. Foto: Susanne Ahlroth

Karoline Berg. Foto: Susanne Ahlroth

Locka med popcorn!

Johanna Häggblom från Nykarleby stadsbibliotek berättade om bibliotekets filmklubb för tonåringar. På biblioteket hade man funderat på hur man skulle kunna aktivera de tonåringar som besökte biblioteket på eftermiddagarna. Efter en studieresa till Sellobiblioteket i Esbo fick de idén att ordna en filmklubb och  ansökte och fick projektmedel från Regionförvaltningsverket. Biblioteket skaffade en bildskärm och en filmlicens för 460 euro från Viihdepalvelu. De filmer som man har avtal om med Viihdepalvelu får visas t.ex. via Netflix, oberoende om de ägs av bibliotek eller privat, men man får inte göra offentlig reklam för att filmen visas. Först samarbetade biblioteket med Arbis och erbjöd filmklubben som kurs, men ingen anmälde sig. Istället bestämde sig biblioteket för att ordna filmklubben i egen regi och besökte skolan. Där gjorde  man reklam med Starwars-tema på morgonsamlingen. Eleverna fick fylla i ett frågeformulär där de tillfrågades bl.a. om de ville vara med, vilken dag som passade och hurudana filmer de vill se. Dessutom informerades föräldrarna via Wilma. När det var dags för den första träffen dök ingen av de sex ungdomar som anmält intresse upp, men Johanna gav inte upp utan lockade med hjälp av popcorn hela tio ungdomar som befann sig på biblioteket att titta på filmen. Trots ett oturligt strömavbrott och problem med ljudet orkade alla ungdomar se hela filmen till slut och tre av pojkarna som varit med på den första träffen dök också upp på följande träff. På den träffen visades filmen Coraline och Johanna läste också upp stycken ur boken.

Filmklubbenreklam

Bild: Nykarleby stadsbibliotek

 Locka med kaffe! Litteraturfrukostar och novellkaféer

Mikaela Wickström på Nordisk kulturkontakt ordnar litteraturfrukostar, där idén är att bokprata för vuxna kring de böcker som nominerats för Nordiska rådets litteraturpris. Två frukostar ordnas på våren och tre på hösten på lördagsförmiddagar. Under varje träff behandlas de nominerade böckerna från ett nordiskt land: två vuxenböcker och två barn- eller ungdomsböcker.

Träffarna är en timme långa och tvåspråkiga om det kommer finskspråkiga deltagare.  Biblioteket bjuder på croissanter och kaffe.  Ingen anmälan behövs och det är en låg tröskel att delta, man behöver inte ha läst böckerna. Deltagarantalet har varit mellan 8 och 20. Varje träff kräver en hel del arbetstid, ca 20 timmar för att läsa böckerna, göra research och marknadsföra frukosten.

Mikaela Wickström berättar om litteraturfrukostar. Foto: Malin Barkelind

Mikaela Wickström berättar om litteraturfrukostar. Foto: Malin Barkelind

Susanna Söderholm berättade i Helsingfors och Anna Söderström berättade i Vasa om novellkaféerna som ordnas i Helsingfors stadsbibliotek. Novellkaféer ordnas både på svenska och finska. De svenskspråkiga novellkaféerna ordnas på tre bibliotek i Helsingfors, 3-4 gånger per termin på varje bibliotek. Idén var från början att kombinera högläsning med handarbete och det fanns garn och stickor till förfogande. I de svenska novellkaféerna har garnet och stickorna nu lämnats bort, men många lyssnare arbetar ändå med sina egna handarbeten. På träffarna bjuds det också på kaffe, te och en bullalängd eller dyl. Träffarna är ca 1,5 timme långa, men ofta kan de dra ut på tiden då deltagarna vill diskutera texterna och ibland också annat. På varje träff är det två läsare. Läsarna är antingen biblioteksanställda eller volontärer, som ställer upp utan annan ersättning än kaffe och bulla.

Texterna som man har läst har inte bara varit noveller, utan också t.ex. utdrag ur romaner, kåserier, sagor, bilderböcker, dikter och skådespel. Egentligen kan man läsa nästan vad som helst, men det är mycket viktigt att man provläser texterna högt i förväg för att se att innehållet och längden passar och att texten sitter rätt i mun och känns naturlig att läsa. För det mesta har man inte haft något speciellt tema, men t.ex. på våren hade biblioteken en träff med temat Zacharias Topelius. Novellkaféerna marknadsförs i pressen, radio, Facebook, via lokala föreningar och personliga inbjudningar.

För deltagarna är novellkaféerna kravlösa, man kan bara komma och lyssna och behöver inte prata om man inte vill. Ingen förhandsanmälan behövs. Normalt har det kommit 5-10 deltagare, som inte alltid är de samma. Deltagarna har tyckt om att få komma och lyssna, samtala och få tips om författare de inte hört om.

Öppet rum för Poesi

Johan Lindberg berättade om verksamheten vid Arbis bibliotek i Helsingfors. Biblioteket ordnar utställningar och mindre evenemang. Under hösten har biblioteket ordnat poesikvällar med titeln ”Öppet rum för poesi”, där man under ca 1,5 timme kan läsa sina favoritdikter för de andra, lyssna till dikter och bli bjuden på te och kex. De flesta som kommer är hängivna läsare, men det har också någon gång kommit sådana som inte läst så mycket dikter. Teman har varit t.ex. Bo Carpelan och Tua Forsström.

Anna Edgren. Foto: Susanne Ahlroth

Anna Edgren. Foto: Susanne Ahlroth

Ivriga läsvolontärer

Anna Edgren berättade om högläsning för vuxna i Åbo stadsbibliotek. I Åbo har man en gång i veckan haft högläsning för vuxna i bibliotekets rotunda som är ett öppet utrymme där man lätt kan komma och gå. Den som läst har antingen hört till bibliotekspersonalen eller varit en läsvolontär, som kommit utan ersättning. Det har varit väldigt många som har velat komma och läsa, mest män. Läsvolontärerna har en gemensam Facebook-grupp och träffas en gång per termin. Bokvalet är i princip fritt, men man ber läsarna att meddela valet i förväg, för att kunna marknadsföra och koordinera. Läsarna har läst  smakprov från romaner, noveller och poesi, vilket varit extra uppskattat. Mikrofon har behövts. De som kommit och lyssnat har mest varit pensionärer, men också arbetande och studerande och språkbadare. En målgrupp man inte tänkt på i förväg, men som hittade till lässtunderna var synskadade. Lyssnarna uppskattar att lyssna på gammal, hederlig högläsning, utan någon större show. Tröskeln att delta är låg, man behöver inte göra något själv som lyssnare. Eftersom läsningen sker i ett öppet utrymme kan man också ”smyglyssna” mellan hyllorna.

Bjud in mamma!

Catharina Latvala berättade om bokcirklar i Borgå stadsbibliotek. För flera år sedan ville man starta en bokcirkel i Borgå, som inte blev så lyckad, eftersom det på första träffen dök upp bara fyra deltagare, som sedan droppade av. Orsaken till det låga deltagarantalet kan ha varit pressmeddelandet som var långt och officiellt, böckerna som var för ”svåra” och teman som var tagna ur luften och utgick bara från vad ledarna själva var intresserade av. Hösten 2014 gjordes ändå ett nytt försök och den här gången gjorde man annorlunda: man bjöd in släkt och vänner (Catharina bjöd sin mamma), gjorde reklam på ställen med potentiella deltagare (t.ex. Marthaföreningen) och valde kända författare och böcker. Som första tema hade man Tove Jansson 100 år. Andra teman har varit Bortglömda damer i magasinet, Kvinnor och kontinenter och Förbjudna böcker. Nuförtiden är bokcirkeln så populär att deltagarna måste fråga efter lediga platser. Man tar med 10 deltagare. Under träffarna är kaffe och te obligatoriskt. Dessutom har man ofta med tilläggsmaterial som kartor, bilder och föremål. Bokcirklarna har varit roliga att ordna och kräver inte mycket pengar eller personalresurser. Det kan vara svårt att få tag på tillräckligt många svenska böcker, så ett praktiskt tips är att kolla om boken finns att fjärrlåna i tillräckligt många exemplar. I Borgå har det blivit ett programnummer att deltagarna kollar från vilket bibliotek deras böcker kommit!

Pauliina Sandberg. Foto: Susanne Ahlroth

Pauliina Sandberg. Foto: Susanne Ahlroth

Poppa upp och podcasta och bjud på godis!

Pauliina Sandberg från Åbo stadsbibliotek berättade om bibliotekets tipskiosk, Pop up-bibliotek och Radio Rotunda. Biblioteket har en tipskiosk: ett bord på ett centralt ställe i biblioteket där man ca en gång i månaden samlar material kring olika teman över material- och genregränser (faktaböcker, romaner, musik, filmer, osv.). Teman har varit t.ex. språkinlärning, barnuppfostran, husrenovering och nazism. 1-2 personer står vid tipskiosken under två timmar och försöker locka förbipasserande att diskutera böcker. I kiosken finns det också en godisskål för att locka folk. Idén är att skapa möten med låga trösklar. Tipskiosken används också av utomstående. Tipskiosken kräver inga stora förberedelser och man behöver inte ha läst alla böcker.

Biblioteket har också Pop-up verksamhet, då man söker sig utanför bibliotekets väggar. Fritidssektorn har en pop-up cykel som biblioteket använder sig av för att föra ut böcker till olika platser, som t.ex. Samppalinnas utebassäng. Man har också dykt upp på bussar och olika mässor och på två passagerarbåtar som trafikerar mellan Åbo centrum och Runsala. På båtarna kunde passagerarna låna och skaffa bibliotekskort. Bibliotekets egen DJ var också med! Böckerna man har med på Pop-up-tillfällena är lättare sommarläsning och böcker som handlar om Åbo.

Radio Rotunda är bibliotekets finskspråkiga litteraturpodcast som dras av två bibliotekarier som är väldigt belästa och vana att prata och skriva om litteratur. Programmen består av 20-30 minuters ledig och lugn diskussion kring litteratur. Om man vill starta en egen litteraturpodcast räcker det med att ha en smarttelefon. En mikrofon är en bra investering. Man kan använda sig av gratis verktyg som Soundcloud. Man ska också lyssna på andra podcasts, välja ett klatschigt namn och våga vara personlig, subjektiv och humoristisk.

Presentationerna hittar du på Regionförvaltningsverkets sidor

Tutustumiskäynnillä Varastokirjastossa

Kuopiossa sijaitsevan Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää suomalaisista kirjastoista siirrettävää aineistoa. Maailmanlaajuisesti Varastokirjasto on ollut toiminnassaan edelläkävijä, sillä se on maailman ensimmäinen varastokirjasto, jonka toiminta kattaa sekä tieteelliset, että yleiset kirjastot. Varastokirjaston kokoelmissa on lainattavaa aineistoa lähes 100 hyllykilometriä. Aineistoa löytyy yli sadalla kielellä, englanninkielistä aineistoa on eniten.

Suuri aineistomäärä on järjestetty hyllyihin numerus currens periaatteen mukaan, eli saapumisjärjestyksessä. Hyllytys saapumisjärjestyksen mukaan maksimoi tilan tehokkaan käytön. Varastokirjaston aineisto on kaikkien kirjastojen asiakkaiden käytössä. Tieteellisillä kirjastoilla on käytössä ns. yhteislainaus, eli Universal Borrowing, jolloin kirjastojen asiakkaat voivat tilata kirjalainoja suoraan Varastokirjastosta. Esimerkkinä vaikkapa Itä-Suomen yliopiston Finna-asiakasliittymä, jossa asiakas voi kohdistaa haun myös Varastokirjaston kokoelmaan.

Hyllyjärjestystä numerus currens – periaatteella järjestettynä. Kuvassa oikealla Matti Sarmela Helsingin kaupunginkirjastosta, Johanna Vesterinen ja Sirpa Janhonen Varastokirjastosta.

Varastokirjaston kokoelman näkymistä osana yleisten kirjastojen asiakasliittymiä pitäisi pohtia. Vaikka yhteislainausta ei toteuttaisikaan samalla mallilla kuin tieteellisissä kirjastoissa, jo kokoelman näkyminen yleisten kirjastojen asiakkaille laajentaisi saatavilla olevan kokoelman käsitettä huomattavasti. Erityisen merkittävän lisän tämä toisi pienten kirjastojen asiakkaille. Varastokirjastohan toimittaa aineiston maksutta tilaavaan kirjastoon. (Tilaava kirjasto sen sijaan perii usein kaukopalvelumaksun.) Lisäksi toimitusaika on lyhyt. Fyysisen aineiston saa noin vuorokaudessa, ja artikkelin saman päivän aikana. Saimme tutustumiskäyntimme aikana nähdä artikkelipyynnön toimituksen, joka oli tilaajalla muutaman minuutin sisällä.

Varastokirjasto on aloittanut pienessä määrin myös musiikkiaineiston varastoinnin. Esimerkiksi Vaski- ja Piki- kirjastot ovat lähettäneet musiikkiaineistoa Varastokirjastoon. Kyseisten kirjastojen kirjastojärjestelmiin on rakennettu ratkaisu, joka mahdollistaa myös siirrettävien aineistojen tietueiden siirron Varastokirjaston Vaari-Finnaan. Musiikin varastoinnista voi lukea lisää Musiikin varastointiselvityksestä.

Varastokirjasto vastaanottaa myös tutkijoita. Varsinaisia tutkijanhuoneita ei ole, mutta mahdollisuutta tutkimuksen tekoon kirjaston tiloissa voi kysellä Varastokirjastosta, http://www.varastokirjasto.fi/fi/ .

Tillsammans är vi mer – svenskt samarbete mellan regionerna

Den svenska samarbetsgruppen för de tvåspråkiga biblioteken med utvecklingsuppdrag och regionförvaltningsverket är ett gemensamt forum för utveckling och koordinering av svensk verksamhet. De tvåspråkiga regionala biblioteken är Borgå, Vasa och Åbo stadsbibliotek. Dessutom har det riksomfattande biblioteket Helsingfors stadsbibliotek representanter i gruppen.

Till det regionala uppdraget hör att på sitt område stöda utvecklingen av biblioteken och personalens kompetens och samarbeta med andra bibliotek. Eftersom regionförvaltningsverket har delvis samma uppgifter behövs det ett samarbetsforum. Gruppen ska alltså verka för att den svenskspråkiga personalens kompetens och bibliotekens svenskspråkiga verksamhet utvecklas både regionalt och nationellt.

Den svenska samarbetsgruppen består av Susanne Ahlroth (RFV), Karoline Berg (Helsingfors stadsbibliotek), Anneli Haapaharju (Vasa stadsbibliotek), Catharina Latvala och Jan Nyström (Borgå stadsbibliotek), Anna-Maria Malm (Biblioteken.fi) och Pauliina Sandberg (Åbo stadsbibliotek). Mandatperioden är till slutet av år 2019.

Mera information:

Text och foto: Susanne Ahlroth