Tutustumiskäynnillä Varastokirjastossa

Kuopiossa sijaitsevan Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää suomalaisista kirjastoista siirrettävää aineistoa. Maailmanlaajuisesti Varastokirjasto on ollut toiminnassaan edelläkävijä, sillä se on maailman ensimmäinen varastokirjasto, jonka toiminta kattaa sekä tieteelliset, että yleiset kirjastot. Varastokirjaston kokoelmissa on lainattavaa aineistoa lähes 100 hyllykilometriä. Aineistoa löytyy yli sadalla kielellä, englanninkielistä aineistoa on eniten.

Suuri aineistomäärä on järjestetty hyllyihin numerus currens periaatteen mukaan, eli saapumisjärjestyksessä. Hyllytys saapumisjärjestyksen mukaan maksimoi tilan tehokkaan käytön. Varastokirjaston aineisto on kaikkien kirjastojen asiakkaiden käytössä. Tieteellisillä kirjastoilla on käytössä ns. yhteislainaus, eli Universal Borrowing, jolloin kirjastojen asiakkaat voivat tilata kirjalainoja suoraan Varastokirjastosta. Esimerkkinä vaikkapa Itä-Suomen yliopiston Finna-asiakasliittymä, jossa asiakas voi kohdistaa haun myös Varastokirjaston kokoelmaan.

Hyllyjärjestystä numerus currens – periaatteella järjestettynä. Kuvassa oikealla Matti Sarmela Helsingin kaupunginkirjastosta, Johanna Vesterinen ja Sirpa Janhonen Varastokirjastosta.

Varastokirjaston kokoelman näkymistä osana yleisten kirjastojen asiakasliittymiä pitäisi pohtia. Vaikka yhteislainausta ei toteuttaisikaan samalla mallilla kuin tieteellisissä kirjastoissa, jo kokoelman näkyminen yleisten kirjastojen asiakkaille laajentaisi saatavilla olevan kokoelman käsitettä huomattavasti. Erityisen merkittävän lisän tämä toisi pienten kirjastojen asiakkaille. Varastokirjastohan toimittaa aineiston maksutta tilaavaan kirjastoon. (Tilaava kirjasto sen sijaan perii usein kaukopalvelumaksun.) Lisäksi toimitusaika on lyhyt. Fyysisen aineiston saa noin vuorokaudessa, ja artikkelin saman päivän aikana. Saimme tutustumiskäyntimme aikana nähdä artikkelipyynnön toimituksen, joka oli tilaajalla muutaman minuutin sisällä.

Varastokirjasto on aloittanut pienessä määrin myös musiikkiaineiston varastoinnin. Esimerkiksi Vaski- ja Piki- kirjastot ovat lähettäneet musiikkiaineistoa Varastokirjastoon. Kyseisten kirjastojen kirjastojärjestelmiin on rakennettu ratkaisu, joka mahdollistaa myös siirrettävien aineistojen tietueiden siirron Varastokirjaston Vaari-Finnaan. Musiikin varastoinnista voi lukea lisää Musiikin varastointiselvityksestä.

Varastokirjasto vastaanottaa myös tutkijoita. Varsinaisia tutkijanhuoneita ei ole, mutta mahdollisuutta tutkimuksen tekoon kirjaston tiloissa voi kysellä Varastokirjastosta, http://www.varastokirjasto.fi/fi/ .