Kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen kokous Oodissa 20.2.

Tämän vuoden ensimmäinen kokous kokoonpanolla OKM/AKE/AVI/VAKE pidettiin Oodissa 20.2 Kokouksessa käsiteltiin mm. tämän vuoden valtionavustuspäätöksiä, AKE-koordinaattoreiden täydennyskoulutusta, digitukea, sekä e-aineistoja.

Valtionvarainvaliokunta on myöntänyt kirjastoille lisämäärärahan digitaalisen syrjäytymisen ehkäisyyn. Määrärahalla vahvistetaan yleisten kirjastojen henkilökunnan osaamista ja vahvistetaan Auta-hankkeen toimintamallia. Olennaista on vahvistaa erityisesti heikoimmin resurssoitujen kirjastojen osaamista.

Lasten ja nuorten lukemista edistävä erityistehtävä perustuu Lukutaito-foorumin suuntaviivoihin. Päätös erityistehtävän saavasta kirjastosta tehdään maaliskuun loppuun mennessä.

Opetushallituksen lukuliike-koordinaattori Pia Lumme kertoi kokouksessa myös suunnitelmistaan lasten ja nuorten lukemisen edistämiseksi.

Aluehallintovirastojen kuulumisissa kuultiin asiaa mm. kansainvälisten matka-avustusten hakemisesta, hankerekisterin kuulumisia, sekä AVI:jen tulevista koulutuksista, mm. Tiedolla johtaminen – koulutuskokonaisuudesta.

Kokouksessa olivat esillä myös kuvailun uudistusprosessi, sekä e-aineistot. Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa ovat muodostaneet yhteisen e-kokoelman alueelleen. Valtakunnallisesti puolestaan suunnitellaan yhteisen e-kokoelman pilotointia, johon Yleisten kirjastojen konsortio on hakenut avustusta Kulttuurirahastolta. Konsortion puheenvuorossa kuultiin myös yleisten kirjastojen e-aineistoalustan kilpailutuksen tuloksista ja ratkaisuista.

Kokouksen muistio löytyy Kirjastot.fin sivustolta. Muistioon on kirjattu tarkemmin kokouksessa käsitellyt asiat. Seuraavan kerran tällä kokoonpanolla kokoonnutaan 3.9.

Koulutusyhteistyötä tammikuussa

Koulutusyhteistyökokouksen parissa kokoonnuttiin siis taas tammikuussa, ja tällä kertaa talvisessa Turussa. Lumisateesta ja myöhästelevistä junista huolimatta paikalla olivat kaikkien AKE-alueiden koulutusvastaavat, osa etäyhteydellä.

Lumisateinen Turku aamulla
Tältä näytti lumisateisessa Turussa

Kokouksen aluksi kuulimme Aluehallintoviraston ajankohtaisia kuulumisia. Koulutusta on tulossa alkuvuonna mm. lainsäädännöstä ja tiedolla johtamisesta. Kifin koulutuskalenterista voi tarkistaa ajankohdat ja ilmoittautumislinkit. AVI:lle voi myös ehdottaa koulutusaiheita, joten jos on mielessä koulutustoiveita, kannattaa olla yhteydessä AVI:hin päin.

Pohdimme seuraavaksi yhteisten valtakunnallisten koulutusten järjestämistä. Idea on hyvä, mutta käytännössä on usein haastavaa löytää kouluttajia, jotka olisivat valmiita kiertämään koko Suomen alueella. Ensimmäinen tällainen koulutuskokonaisuus on nyt suunniteltu ja AKE-alueet voivat tilata sitä halutessaan alueilleen.

Ryhmätöissä pohdimme mm. alueellisten osaamisverkostojen ja työryhmien roolia ja tehtäviä, yhteisen työalustan tehokkaampaa käyttöä, osaamiskartoitusten yhteismitallisuutta, tavoitteiden mittaamista ja verkostoimaisen työtavan omaksumista. Lopuksi vielä kävimme lävitse digitukeen liittyviä asioita.

Työryhmän toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Yhteisellä pohtimisella ja käytäntöjen jakamisella saamme kaikki vertaistukea ja uusia ideoita. Seuraavan kerran kokooonumme 14.5 Seinäjoella. Koulutustyöryhmän verkkosivuilta voi lukea koko muistion.

Taustaa

Vuoden 2018 alusta voimaan tullut lainsäädäntö muutti kirjastojen toimintakenttää siten, että valtakunnallisella ja alueellisella kehittämistehtävällä korvattiin vanha keskus- ja maakuntakirjastojärjestelmä. Tehtävän mukaisesti Kirjastot.fi -sivustolle luotiin Kirjastot ja kehittäminen  -osio, joka kokoaa yhteen kaikkea kehittämistoimintaan liittyvää tiedotusta. Olemassa oleva sivusto ei kuitenkaan vastaa kaikkiin tiedotustarpeisiin. Tarvetta on myös kevyemmälle ja joustavammalle foorumille ja tähän tarpeeseen syntyi tämä blogi. Eri alueille on jo syntynyt paikallisia viestintäkanavia, jotka ovat ansiokaasti totetuttaneet oman alueensa viestintätehtävää. Valtakunnallisella tasolla samantyyppistä tiedotuskanavaa ei tähän mennessä ole ollut.

Täällä blogin taustalla meitä pääasiallisia kirjoittajia on kolme, ja meistä jokaisella on varmasti hieman erilainen näkökulma asioihin. Itse tulen viestimään niin kokouksista, kuin koulutuksistakin, ja pyrin myös nostamaan esille sellaisia asioita ja teemoja, jotka koen mielenkiintoisiksi ja huomion arvoisiksi. Tiedotan ja viestin tämän kanavan kautta luonnollisesti myös suoraan kehittämistehtävään liittyvistä asioista. Sähköpostirumban keskellä tuntuu helpottavalta, että tiedotusta voi myös tehdä jonkin muun välineen kuin sähköpostin kautta.

Kirjastopalveluiden kehittämistä tapahtuu jokaisessa kirjastossa, tai ainakin pitäisi tapahtua. Jokaisella meistähän on vastuu ja tarve arvioida ainakin oman työnsä sisältöä ja työn tekemisen tapojaan. Vierastan itse ajatusta siitä, että kehittäminen olisi jokin ns. normaalista työstä irrallaan oleva osio, jota tehdään projektiluontoisesti, ja kun projekti on ohi, palataan “normaaliin arkeen.” Isommilla hankkeilla ja projekteilla toki tehdään suurempia muutoksia ja uusia avauksia, mutta myös pienet ideat voivat olla merkittäviä etappeja palveluiden ja työn kehittämisen polulla. Ja jakamalla näitä ideoita, ajatuksia ja visioita, teemme yhdessä entistä parempia palveluja.