EU:n tekijänoikeusdirektiivi hyväksytty EU:n parlamentissa

Uusi tekijänoikeusdirektiivi on jo pitkään ollut parlamentin käsittelyssä ja tällä viikolla parlamentti teki asiasta hyväksyvän päätöksen. Direktiivin tarkoituksena on turvata oikeudenhaltijoiden oikeuksia verkkoympäristössä, sekä yhtenäistää EU:n tekijänoikeuslainsäädäntöä. Direktiivi koskettaa erityisesti suuria alustapalveluita, kuten Googlea tai Facebookia, jotka joutuvat jatkossa varmistamaan, ettei niiden alustoilla jaeta materiaalia, johon niillä ei ole oikeuksia.

Direktiivi on ollut poikkeuksellisen kiistanalainen. Oikeudenhaltijat ovat puolustaneet direktiiviä, kun taas suuret alustapalvelut ovat vastustaneet sitä. Direktiivi on herättänyt myös laajaa kansalaistoimintaa, kun huolena on ollut erityisesti ilmaisunvapauden rajoittaminen. Eräänä uhkakuvana on nähty myös se, että verkossa jaettava luotettava materiaali siirtyy sosiaalisen median palveluista muualle, esimerkiksi sähköposteihin.

Kyseessä on joka tapauksessa vaikutuksiltaan merkittävä direktiivi, jonka etenemisestä käytäntöön on syytä olla perillä. Seuraava askel direktiivin suhteen on äänestys Euroopan unionin neuvostossa. Tämän jälkeen ovat vuorossa muutokset kansallisiin lainsäädäntöihin, ja voimaan direktiivi astuisi 2021.

Lisää tietoa direktiivistä ja sen vaikutuksista löytyy mm. Ylen ja Teoston verkkosivuilta.