HallÅKE Svenskfinland!

Fredagen den 24.4 bjöd Åke (Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag) på den första virtuella kaffestunden för biblioteksanställda i hela Svenskfinland.

Hela 25 biblioteksanställda från alla håll av Svenskfinland tog med sig en kopp kaffe (eller te) och loggade in på Zoom för att delta i kaffestunden. Under kaffestunden diskuterade vi om vad som är aktuellt just nu och delade med oss av tips och erfarenheter från den här märkliga tiden. Vi pratade både om läget i biblioteken och mera personliga saker, som gamla föräldrar vi nu inte får träffa, olika slag av länkar, matlagning och coronakilon och om vi läst mer eller mindre under coronatiden.

Susanne Ahlroth inledde kaffestunden och berättade om Regionförvaltningens infopaket till biblioteken och konstaterade att ingen då visste när biblioteken öppnar igen. Biblioteken hade i alla fall redan fått öppna sina bokinkast. Vi diskuterade om hur de återlämnade böckerna ska behandlas.

Läget på biblioteken

Efter Susannes information fick var och en presentera sig och berätta om läget på sitt eget bibliotek. Flera jobbade på distans, medan andra ännu jobbade i bibliotekslokalerna. En del bibliotek har också fått nya uppgifter, som att ta emot matbeställningar. Tyvärr finns det också kommuner, som har permitterat eller upphört med att utbetala lön åt bibliotekspersonalen. Vi var säkert alla överens om att det här är mycket beklagligt. Det finns mycket arbete, som behöver göras på biblioteken fastän de är stängda, som t.ex. att handleda kunder via webben och per telefon och dessutom kunde de anställda utnyttja den här perioden för sådant som man inte hinner med normalt, som mera fortbildning. Så gott som alla vi som deltog i kaffestunden hade lärt oss något nytt under undantagstillståndet. Många hade lärt sig t.ex. nya digitala färdigheter och hade märkt att också andra i personalen nu varit ivrigare att lära sig och använda  digitala medier. Fler har vågat vara närvarande på sociala medier och man har också haft mera tid att satsa på sociala medier och andra digitala kanaler. På en del bibliotek har man t.ex. gjort egna videor med sagostunder eller haft distanslektioner och bokprat via nätet.

Upphovsrättsavtal

Ett upphovsrättsavtal med Sanasto och Kopiosto har gjorts, som gör det möjligt för biblioteken att på Bibliotekskanalen eller Helsingforskanalen publicera videor med uppläsning av sagor, noveller, dikter, osv utan att behöva bekymra sig om upphovsrätter eller för avgifter i anslutning till dem. Det är också tillåtet att visa bilder från böcker i videorna. Videorna får delas, bäddas in på webbsidor  eller länkas på sociala medier, och kan alltså också användas av t.ex. andra bibliotek  Nackdelen är att videorna  syns på Bibliotekskanalen bara fram till den 22.6.2020, därefter tas de bort. Avtalet omfattar inte publicering på andra webbkanaler än Bibliotekskanalen eller Helsingforskanalen, men biblioteken kan  förstås fortfarande göra separata avtal med upphovsmännen och upphovsrättsorganisationerna om publicering på sina egna kanaler.

Biblioteken betydelse

Vi pratade också en del om hur det blir då biblioteken öppnar igen och konstaterade att det kommer att bli mycket att göra och tänka på. Den här tiden har visat att biblioteken uppskattas och har en betydande roll i samhället. Det är många som saknat biblioteken och väntar på att de ska öppnas igen. Stängningen av biblioteken har varit speciellt besvärlig  för dem som använder biblioteken för att printa, kopiera, använda datorer, osv. och för alla dem som är ensamma och vars biblioteksbesök kan vara enda sociala kontakten de har och för barn som har det svårt hemma.

Många i bibliotekspersonalen saknar också kunderna, arbetskamraterna och de dagliga rutinerna. Å andra sidan har många fått nya rutiner under den här tiden med digitala kaffepauser, o.s.v.

För många innebär den här tiden mindre kontakter, men för andra som också annars arbetar mycket på distans har den här tiden bjudit på mycket fler virtuella  kontakter än tidigare. Det har också varit mera jämlikt då alla har deltagit på distans och inte bara de som t.ex. bor långt borta. Vi hoppas att vi snart ska kunna träffas fysiskt igen, men att vi framledes kommer att ha en lägre tröskel att också träffas på distans, t.ex. för att undvika onödiga arbetsresor.

Åke-gruppen planerar att också i fortsättningen ordna virtuella HallÅke-kaffestunder och hoppas att intresset för dem finns kvar också efter att undantagstillståndet är över!

Samlade tips

Här är några tips som deltagarna delade med sig av:

Tips och exempel på bibliotekstjänster på nätet

Kurser och seminarier

Andra tips

  • Ebban: är nu i bruk i nästan alla skolor. Biblioteksanställda kan få egna konton, om du vill ha ett konto kontakta Mikael Gros, mikael@ebban.fi.
  • Läs den persiska fabeln: This too shall pass (passar extra bra att läsa den här tiden)
  • Mikaels Gros artikel Löpning och läsning.
  • Meemit-knappen i Teams. Mycket nyttig att ta i bruk : ) : )
  • Skriv dagbok!

Text: Anna-Maria Malm
Bild: Jimmy Pulli